สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 22 February 2020 10:41

Company Profile TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Bank engages in universal banking business to serve corporate, SME, and retail customers. ING Bank B.V., a financial group in the Netherland, is its strategic partner and a major shareholder as well as Ministry of Finance.
Top 10 Major Shareholders(@02 Dec 2019)Share%
1. ING BANK N.V.18,565,661,60526.06
2. กระทรวงการคลัง11,364,282,00515.95
3.บริษัท Thai NVDR Company Limited8,767,729,29412.31
4.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)4,789,489,7086.72
5.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)4,789,489,7076.72
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,305,880,9301.83
7. GIC PRIVATE LIMITED965,022,5671.35
8. STATE STREET EUROPE LIMITED691,530,2780.97
9.นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ640,954,2470.90
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5555,189,0000.78
ManagementPosition
1.Mr. EKNITI NITITHANPRAPASCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. PHILIPPE G.J.E.O. DAMASCHAIRMAN OF THE BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS / DIRECTOR
3.Mr. PITI TANTAKASEMCHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.Mr. CHUMPOL RIMSAKORNDIRECTOR
5.GEN. NATTAPHON NARKPHANITDIRECTOR
6.Mr. YOKPORN TANTISAWETRATDIRECTOR
7.Mr. SUPHADEJ POONPIPATDIRECTOR
8.Mr. SOMJATE MOOSIRILERTDIRECTOR
9.Mr. MICHAL JAN SZCZUREKDIRECTOR
10.Mr. SINGHA NIKORNPUNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. PRAISUN WONGSMITHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. TEERANUN SRIHONGINDEPENDENT DIRECTOR
13.Mr. PRINYA HOM-ANEKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address3000 PHAHOLYOTHIN ROAD, JOMPOL, CHATU CHAK Bangkok10900
Phone0-2299-1111, 0-2617-9111
Fax0-2299-2758
URLhttp://www.tmbbank.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางจิตราวดี  ศรีวิจิตร
เลขานุการบริษัทนายนริศ  อารักษ์สกุลวงศ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Interest & Div. Income39,836.7935,128.3634,713.2835,631.31
- Loans----
Interest Expense12,971.5710,631.619,979.4310,870.43
- Deposits----
Net Interest & Div Income26,865.2224,496.7524,733.8524,760.88
Bad Debt & Doubtful Acct.----
Loss on Debt Restructuring----
Non-Interest Income1,072.06662.58932.10585.10
Fees & Service Income11,342.9812,763.6613,532.8910,167.92
Gain on Investments----
Gain on Exchange----
Non-Interest Expenses20,674.3717,474.6617,792.4216,588.88
- Personnel Expenses9,628.598,198.298,511.088,117.59
- Premises & Equip Expenses3,597.893,430.873,384.033,149.90
- Fees & Service Expenses3,245.233,426.062,947.212,171.03
- Loss on Investments----
- Loss on Exchange----
Net Income before Tax8,810.0414,467.1910,731.539,984.27
Net Profit7,222.4811,601.248,686.668,226.26
EPS (B.)0.150.260.200.19
Statement of Cash Flow (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow19,509.56165.1518,559.37-36,203.66
Investing Cash Flow-145,257.30-688.19-8,398.4129,650.15
Financing Cash Flow125,537.10-2,104.33-8,769.615,794.04
Net Cash Flow-210.65-2,627.371,391.34-759.48
Statement of Financial Position (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash23,852.5915,234.2417,871.7416,530.91
Interbank & Money Mkt.236,311.43113,522.39112,534.39113,857.82
Investment Net175,218.0878,053.9161,305.1662,116.02
Net Loans and Accured Int.1,348,630.36654,040.05619,372.93569,268.06
- Loans & Receivables1,458,961.40685,793.19643,424.65593,509.98
- Allowance for Doubtful Acct44,538.4831,975.8624,638.7124,910.91
Assets Forclosed-Net4,809.522,613.772,213.601,506.05
PP&E Net23,642.3811,876.2612,070.7212,383.37
Total Assets1,858,190.28891,713.31843,871.77821,000.08
Deposits1,398,111.96649,568.44611,429.82598,948.20
Borrowings----
- ST-Borrowing----
Total Liabilities1,663,378.79792,934.40754,016.22737,152.28
Authorized Capital100,912.3841,903.3041,903.3041,903.30
Paid-Up Capital91,541.3941,659.3041,647.8741,617.00
- Preferred Shares----
- Ordinary Shares91,541.3941,659.3041,647.8741,617.00
Premium (Discount) On Share Capital43,217.04403.60378.93325.41
Other Surplus (Deficit)----
Retained Earnings (Deficit)53,976.8651,905.4642,731.4536,502.50
Treasury Stock----
Shareholders' Equity194,776.8798,778.9189,855.5583,722.77
Minority Interest34.61--125.04
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
21 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)96,359.35 96,359.35 43,851.89 
Market Cap (MB.)128,157.94 161,883.72 96,474.16 
Price (B./share)1.33 1.68 2.20 
BVPS (B./Share)2.02 2.34 2.21 
P/BV (X)0.66 1.58 0.99 
P/E (X)17.74 22.15 7.94 
Turnover Ratio (%)8.54 90.48 115.08 
Value Trade/Day (MB.)345.61 313.04 509.76 
Beta1.16 0.94 0.85 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-20.83 -23.64 -27.15 
Dividend Yield (%)2.40 1.90 2.73 
Payout Ratio0.72 0.71 0.22 
Dividend PolicyNot less than 30% of the net profit after tax and deduction of legal reserve (if any). TMB will determine cash flow and/or investment projects or expanding business from its current business

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 21 February 2020