สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 October 2021 16:43

Company Profile T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company produces and distributes wheat flour which is divided into particular types as follows: Fresh Egg Noodle, Bread Flour, Instant Noodle Flour, Biscuit Flour, All-Purpose Flour and Animal Feed Flour under its own brand. The Company was spun off from TSTE.
Top 10 Major Shareholders(@24 Mar 2021)Share%
1.บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)274,508,84068.86
2.MR. THANATHORN KUEKOOLSRI7,000,0001.76
3.นาย PRAPAS CHUTIMAVORAPAN5,300,1001.33
4.บริษัท Thai NVDR Company Limited3,888,7600.98
5.MR. WIBOOL SEREEYOTHIN3,730,0000.94
6.นาง NUSARA PIEMSUPARP3,144,4710.79
7.บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด2,945,0930.74
8.นาย สำเริง มนูญผล2,900,0000.73
9.นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์2,800,0050.70
10.นาย วิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ2,640,0000.66
ManagementPosition
1.Mr. PRICHA ATTAVIPACHCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. PRAPAS CHUTIMAWORAPANDCHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mrs. YAOVANUTH DEJVITAKMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mr. NARONG CHENLAPWATANAKULDIRECTOR
5.Mr. CHANACHAI CHUTIMAVORAPHANDDIRECTOR
6.Mr. CHALUSH CHINTHAMMITDIRECTOR
7.Mr. DHANADON SUJIPHINYODIRECTOR
8.Mr. SUPHSORN CHAYOWANDIRECTOR
9.Mr. KAMONDANAI CHINTHAMMITDIRECTOR
10.Mr. SOMCHAI VANAVITINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. CHALERMCHAI WONGWAIWITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. ANEK KHAMCHUMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Phrapradaeng Samut Prakarn10130
Phone0-2017-9999
Fax0-2017-9999 ต่อ 111 หรือ 222
URLwww.tmill.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางแววตา  เนตรพันธ์,นางสาวณัฐชาพร  คูตระกูล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations763.83712.061,464.771,476.451,399.79
Other Income1.922.744.201.835.68
Total Revenues765.74714.791,468.971,478.281,405.47
Costs596.80571.881,202.581,229.151,131.93
Selling And Administrative Expenses66.7350.99121.93122.57125.62
Total Cost And Expenses663.52622.871,324.511,351.711,257.55
EBITDA135.15118.54200.98182.78196.76
Depre. & Amor.28.6629.0658.0848.6748.84
EBIT106.4989.48142.90134.11147.92
Net Profit : Owners Of The Parent81.2867.25105.52101.28106.60
EPS (B.)0.200.170.260.250.30
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow-185.21182.78319.87275.30145.62
Investing Cash Flow-9.50-3.39-9.49-12.25-5.73
Financing Cash Flow168.66-205.62-309.35-270.78-137.68
Net Cash Flow-26.05-26.221.02-7.732.21
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents45.6944.5071.7470.7278.45
A/R Net175.62182.21191.31190.37179.14
Inventories607.44379.31300.86436.53645.21
Current Assets830.49606.61564.99698.26903.55
PP&E Net586.59617.96597.17637.15674.32
Non-Current Assets801.25841.05817.79640.97678.28
Total Assets1,631.751,447.661,382.771,339.231,581.82
OD255.7396.8232.00251.46423.69
A/P Net42.1650.7953.1641.95125.00
Current portion of LT-----
Current Liabilities330.82183.30114.25314.39570.22
Non-Current Liabilities240.66243.96241.7527.7724.12
Total Liabilities571.49427.26356.00342.16594.34
Authorized Capital399.00399.00399.00399.00399.00
Paid-Up Capital398.66398.66398.66398.66398.66
Premium (Discount) on Share Capital337.99337.99337.98337.98337.98
Retained Earnings (Deficit)323.61283.75290.13260.42250.84
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-----
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity1,060.261,020.401,026.78997.07987.48
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)398.66 398.66 398.66 
Market Cap (MB.)1,594.66 1,267.75 1,124.23 
Price (B./share)4.00 3.18 2.82 
BVPS (B./Share)2.66 2.62 2.50 
P/BV (X)1.50 1.21 1.13 
P/E (X)13.34 10.13 12.94 
Turnover Ratio (%)50.59 19.95 15.52 
Value Trade/Day (MB.)3.84 0.98 0.74 
Beta0.47 0.58 0.41 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)25.79 12.77 6.02 
Dividend Yield (%)5.00 5.97 10.64 
Payout Ratio0.67 0.61 1.06 
Dividend PolicyNot less than 50 percent` of the individual net profit after deducting tax expenses and legal reserves, if there are no necessary causes requiring the funds(with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 October 2021