สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:29

Company Profile TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
TPCH is a holding company which invests in companies generating and distributing electricity from Renewable Energy. The Company invests in Chang Raek Biopower Company Limited which generates and distributes electricity from Biomass Energy.
Top 10 Major Shareholders(@08 May 2019)Share%
1.บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน)165,549,96041.26
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,461,0704.35
3.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,670,3002.16
4.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,300,0001.32
5.นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์5,200,0001.30
6.บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด4,800,0001.20
7.นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม4,541,0001.13
8.นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี4,000,0001.00
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD3,613,8000.90
10.นาย อภิชญา บุรานนท์3,424,0000.85
ManagementPosition
1.Mr. THANU KULACHOLCHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mrs. KANOKTIP CHANPALANGSRICHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS / DIRECTOR
3.Mr. CHERDSAK WATTANAVIJITKULMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mr. CHAINARONG CHANPALANGSRIDIRECTOR
5.Mr. PATHOMPOL SAOSAPDIRECTOR
6.Mr. POL KONGSUEDIRECTOR
7.Mrs. BOONTIPA SIMASKULINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
8.Mr. THANWA THEERAVITAVALERTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. NORCHAI SRIPIMOLINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address4/2 Soi Prasert-Manukitch 29 Yak 8 Prasert-Manukitch Rd. Chorakhebua, Ladprao District Bangkok10230
Phone0-2943-2935-6
Fax 
URLhttp://www.tpcpower.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  ยุพาวดี  ไชยยะ
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales392.46342.681,560.121,092.68672.40
Other Income2.563.629.8414.3715.97
Total Revenues399.35350.031,576.391,121.47716.76
COGs216.50189.46823.82585.27345.31
SG&A27.5521.47109.7984.8168.73
Total Expenses245.21210.93933.61730.97414.04
EBITDA193.63173.07794.48491.27364.60
Depre. & Amor.39.4933.96151.69100.7761.87
EBIT154.14139.10642.79390.50302.73
Net Profit84.8581.29353.90208.11201.17
EPS (B.)0.210.200.880.520.50
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow198.38245.77721.15679.59260.60
Investing Cash Flow-487.09-399.35-936.64-991.33-833.71
Financing Cash Flow434.98176.54144.28265.98722.47
Net Cash Flow146.0522.95-71.21-45.76149.37
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash232.45180.5686.40157.61203.37
A/R Net273.22267.79300.52227.49168.34
Inventories10.342.714.60--
Current Assets1,067.52973.741,099.28834.721,163.36
PP&E Net4,577.903,753.634,232.503,697.812,853.38
Total Assets6,457.615,410.555,950.585,142.624,452.55
OD-----
A/P Net102.16105.7396.25102.3772.91
Current portion of LT331.57299.79332.03284.06139.96
Current Liabilities718.53643.77816.33658.14331.43
Non-Current Liabilities2,348.301,881.361,865.781,730.411,683.72
Total Liabilities3,066.832,525.132,682.102,388.552,015.15
Authorized Capital401.20401.20401.20401.20401.20
Paid-Up Capital401.20401.20401.20401.20401.20
Premium (Discount) on Share Capital1,254.311,254.311,254.311,254.311,254.31
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)898.76563.14813.91481.85286.53
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity2,588.002,252.382,503.152,171.091,975.77
Minority Interest802.78633.04765.33582.98461.63
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)401.20 401.20 401.20 
Market Cap (MB.)5,175.48 3,610.80 5,777.28 
Price (B./share)12.90 9.00 14.40 
BVPS (B./Share)6.45 6.01 5.22 
P/BV (X)2.00 1.50 2.76 
P/E (X)14.48 10.59 28.76 
Turnover Ratio (%)46.73 84.24 111.64 
Value Trade/Day (MB.)16.14 15.52 32.65 
Beta1.14 1.35 0.34 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)43.33 -37.50 -20.44 
Dividend Yield (%)0.48 0.63 0.21 
Payout Ratio0.07 0.07 0.06 
Dividend PolicyLeast 40% of its after-tax net profit on a separate financial statement of the Company, subsidiaries, and jointly controlled entities after deducting for legal reserves (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019