สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 February 2020 20:21

Company Profile TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Manufacturing and distribution of non-woven fabric, products made of non-woven fabric such as automotive parts, air filter, face mask, household products and raw materials of Industrial Textile and the outsourcing.
Top 10 Major Shareholders(@10 Jan 2020)Share%
1.บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)19,598,85018.15
2.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)12,993,75012.03
3.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)11,261,72010.43
4.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)9,390,3708.69
5.นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา8,949,4308.29
6.นาย สำเริง มนูญผล7,318,0006.78
7.บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด5,922,9605.48
8.บริษัท Thai NVDR Company Limited1,714,2001.59
9.บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,391,0001.29
10.บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด1,066,5400.99
ManagementPosition
1.MR. MANU LEELANUWATANACHAIRMAN
2.Mr. SUCHAI NARONGKANANUKULCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. ARNUT RATTANAPATHIMAKORNDIRECTOR
4.Miss SIRIKUL DHANASARNSILPDIRECTOR
5.Mr. CHANIN RATANAVIJAIDIRECTOR
6.Mr. SOMNUEK THUNGPUKDEEDIRECTOR
7.Mr. PADOONG TECHASARINTRINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. KRISADA VISAVATEERANONINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. UTID TAMWATININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address704/1-9 RAMA III ROAD, BANGPHONGPHANG, YAN NAWA Bangkok10120
Phone0-2294-0071-3, 0-2294-5441-2, 0-2294-3307-8
Fax0-2294-2386
URLwww.tpcorp.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายชนิน    รัตนวิจัย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales657.68702.54933.68942.721,091.49
Other Income70.6075.7594.07113.44284.19
Total Revenues728.27778.291,027.741,056.161,375.68
COGs551.70571.48758.70746.21852.36
SG&A104.57116.30146.90143.48134.09
Total Expenses678.91720.76938.18907.571,009.02
EBITDA101.51112.02162.84212.89437.88
Depre. & Amor.52.1554.4873.2864.3071.22
EBIT49.3657.5389.56148.59366.66
Net Profit50.4152.7080.74129.30307.20
EPS (B.)0.470.490.751.202.84
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow77.3741.7385.30253.14124.67
Investing Cash Flow15.8325.44124.33-280.61124.32
Financing Cash Flow-94.72-75.60-105.52-75.60-173.65
Net Cash Flow-1.52-8.43104.11-103.0680.91
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash179.6468.62181.1677.04180.11
A/R Net165.97233.19228.64258.15255.84
Inventories100.73105.92104.4972.1777.35
Current Assets1,006.301,231.371,139.491,503.491,454.72
PP&E Net629.18540.73525.20566.68454.85
Total Assets2,664.202,739.302,723.272,763.772,596.26
OD-----
A/P Net183.97172.38138.36154.13172.52
Current portion of LT-----
Current Liabilities212.18200.90170.52189.32186.43
Non-Current Liabilities126.95153.09148.31170.9074.60
Total Liabilities339.13353.99318.84360.21261.04
Authorized Capital108.00108.00108.00108.00108.00
Paid-Up Capital108.00108.00108.00108.00108.00
Premium (Discount) on Share Capital110.40110.40110.40110.40110.40
Other Surplus (Deficit)-86.3177.2781.85-
Retained Earnings (Deficit)2,000.581,986.922,014.972,009.821,956.12
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity2,307.802,291.632,310.642,310.072,238.77
Minority Interest17.2793.6893.7993.4896.45
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
28 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)108.00 108.00 108.00 
Market Cap (MB.)1,155.60 1,080.00 1,458.00 
Price (B./share)10.70 10.00 13.50 
BVPS (B./Share)21.37 21.37 21.22 
P/BV (X)0.50 0.47 0.64 
P/E (X)14.73 13.77 19.65 
Turnover Ratio (%)0.29 0.62 1.48 
Value Trade/Day (MB.)0.09 0.03 0.10 
Beta-0.41 -0.10 0.09 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)7.00 -25.93 -27.42 
Dividend Yield (%)5.61 6.00 5.19 
Payout Ratio1.05 0.83 1.02 
Dividend PolicyAt 0.25 Baht per share (or 25% of par), but dependent upon performance and economic conditions (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 28 February 2020