สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 04:10

Company Profile TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Manufacturing and distribution of non-woven fabric, products made of non-woven fabric such as automotive parts, air filter, face mask, household products and raw materials of Industrial Textile and the outsourcing.
Top 10 Major Shareholders(@03 May 2019)Share%
1.บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)19,598,85018.15
2.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)12,993,75012.03
3.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)11,261,72010.43
4.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)9,390,3708.69
5.นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา8,949,4308.29
6.นาย สำเริง มนูญผล7,446,4006.89
7.บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด5,922,9605.48
8.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,397,8001.29
9.บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,391,0001.29
10.บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด1,066,5400.99
ManagementPosition
1.MR. MANU LEELANUWATANACHAIRMAN
2.Mr. SUCHAI NARONGKANANUKULCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. ARNUT RATTANAPATHIMAKORNDIRECTOR
4.Miss SIRIKUL DHANASARNSILPDIRECTOR
5.Mr. CHANIN RATANAVIJAIDIRECTOR
6.Mr. SOMNUEK THUNGPUKDEEDIRECTOR
7.Mr. PADOONG TECHASARINTRINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. KRISADA VISAVATEERANONINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address704/1-9 RAMA III ROAD, BANGPHONGPHANG, YAN NAWA Bangkok10120
Phone0-2294-0071-3, 0-2294-5441-2, 0-2294-3307-8
Fax0-2294-2386
URLwww.tpcorp.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายชนิน    รัตนวิจัย
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales231.11230.67933.68942.721,091.49
Other Income21.9127.1694.07113.44284.19
Total Revenues253.02257.821,027.741,056.161,375.68
COGs192.51190.16758.70746.21852.36
SG&A32.2335.87146.90143.48134.09
Total Expenses227.19232.28938.18907.571,009.02
EBITDA43.4543.54162.84212.89437.88
Depre. & Amor.17.6118.0073.2864.3071.22
EBIT25.8325.5489.56148.59366.66
Net Profit22.2122.0180.74129.30307.20
EPS (B.)0.210.200.751.202.84
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow24.5842.9885.30253.14124.67
Investing Cash Flow-0.21-69.83124.33-280.61124.32
Financing Cash Flow---105.52-75.60-173.65
Net Cash Flow24.37-26.85104.11-103.0680.91
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash205.5350.19181.1677.04180.11
A/R Net226.95269.11228.64258.15255.84
Inventories99.6373.84104.4972.1777.35
Current Assets1,170.151,552.891,139.491,503.491,454.72
PP&E Net512.13559.24525.20566.68454.85
Total Assets2,740.072,802.432,723.272,763.772,596.26
OD-----
A/P Net127.00161.52138.36154.13172.52
Current portion of LT-----
Current Liabilities161.26202.24170.52189.32186.43
Non-Current Liabilities148.84173.83148.31170.9074.60
Total Liabilities310.10376.07318.84360.21261.04
Authorized Capital108.00108.00108.00108.00108.00
Paid-Up Capital108.00108.00108.00108.00108.00
Premium (Discount) on Share Capital110.40110.40110.40110.40110.40
Other Surplus (Deficit)80.2282.7677.2781.85-
Retained Earnings (Deficit)2,037.172,031.832,014.972,009.821,956.12
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity2,335.792,332.992,310.642,310.072,238.77
Minority Interest94.1893.3793.7993.4896.45
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)108.00 108.00 108.00 
Market Cap (MB.)1,393.20 1,458.00 2,008.80 
Price (B./share)12.90 13.50 18.60 
BVPS (B./Share)21.63 21.22 21.11 
P/BV (X)0.60 0.64 0.88 
P/E (X)17.21 19.65 13.59 
Turnover Ratio (%)0.33 1.48 2.52 
Value Trade/Day (MB.)0.04 0.10 0.22 
Beta0.09 0.09 0.05 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-4.44 -27.42 6.90 
Dividend Yield (%)4.65 5.19 9.14 
Payout Ratio0.80 1.02 1.24 
Dividend PolicyAt 0.25 Baht per share (or 25% of par), but dependent upon performance and economic conditions (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019