สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:22

Company Profile THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Declared
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Manufacture and distribution of soybean oil under the brand A-Ngoon, and raw material of animal feed such as soybean meal, dehulled soy meal, full fat soy, dehulled full fat soy. There are also lecithin, Soy Hull, Corn Oil, Sunflower oil, Canola oil and Anfora oil.
Top 10 Major Shareholders(@23 Aug 2019)Share%
1.น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์61,110,8007.56
2.นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์58,767,2287.27
3.นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์45,000,0005.57
4. Thai NVDR Company Limited44,841,3255.55
5. CHEER GROUP HOLDINGS CO.,LTD.34,258,8934.24
6.บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด19,774,7402.45
7.น.ส. ARUNYA VITAYATANAGORN18,384,8692.27
8.นาย ทวีลาภ แจ่มใส17,000,0002.10
9.MR. CHAISITH VIRIYAMETTAKUL15,300,0001.89
10.น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์14,954,0101.85
ManagementPosition
1.Mr. SOMPOL KIATPHAIBOOLCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
2.Mr. BOWON VONGSINUDOMCHIEF EXECUTIVE OFFICER / VICE CHAIRMAN / PRESIDENT
3.MR. VICHIT VITAYATANAGORNDIRECTOR
4.Miss ARANYA VITAYATANAGORNDIRECTOR
5.MR. VICHAI VITAYATHANAGORNDIRECTOR
6.Mr. VACHARA VITAYATANAGORNDIRECTOR
7.Mr. PACHAI CHANPITAKSADIRECTOR
8.Mr. EKARAT WONGSUPBHASATIGULDIRECTOR
9.Mr. VORRAVUTH TANGPIROONTHUMDIRECTOR
10.Mr. APICHART CHIRABANDHUINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. CHAIPAT SAHASAKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. KITCHA URAIRONGINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address149 RAJADAPISEK RD (THAPHRA-TAKSIN), BUKHALO, THON BURI Bangkok10600
Phone0-2477-9020
Fax0-2477-9880, 0-2477-9894
URLwww.tvothai.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  ธีรดา  กอศรีลบุตร
เลขานุการบริษัทน.ส.  คณัฐศร    บัณฑิตเนตร์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales17,704.0918,792.6325,076.7124,568.1428,243.38
Other Income173.38205.47249.42236.91103.53
Total Revenues17,877.4618,998.1025,326.1324,805.0528,346.91
COGs15,991.1016,130.9721,799.0521,924.4323,725.87
SG&A579.17912.821,231.811,257.361,334.29
Total Expenses16,572.5117,043.7923,018.5423,221.2325,060.16
EBITDA1,580.022,198.982,646.701,933.673,619.59
Depre. & Amor.275.07244.67339.12349.85332.83
EBIT1,304.951,954.312,307.591,583.823,286.76
Net Profit1,014.721,596.851,867.441,326.762,754.62
EPS (B.)1.251.972.311.643.41
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow3,061.122,668.623,652.23533.102,266.71
Investing Cash Flow-1,434.30-1,823.23-1,148.66-103.03-444.43
Financing Cash Flow-1,574.92-856.03-2,491.41-524.16-1,778.17
Net Cash Flow51.90-10.6412.16-94.1044.11
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash266.30191.60214.40202.24296.34
A/R Net1,330.921,427.121,177.251,399.151,464.20
Inventories4,199.196,820.265,382.036,635.815,785.22
Current Assets8,197.1210,525.698,103.358,784.808,450.35
PP&E Net2,963.262,778.712,791.282,680.092,491.94
Total Assets11,322.0513,456.8011,038.0011,615.0511,083.06
OD-----
A/P Net2,282.672,468.201,418.521,491.111,704.84
Current portion of LT-----
Current Liabilities2,511.934,769.332,072.972,937.322,061.95
Non-Current Liabilities162.86112.87119.60111.41105.36
Total Liabilities2,674.784,882.202,192.573,048.732,167.31
Authorized Capital808.61808.61808.61808.61808.61
Paid-Up Capital808.61808.61808.61808.61808.61
Premium (Discount) on Share Capital2,475.092,475.092,475.092,475.092,475.09
Other Surplus (Deficit)28.3828.3838.7228.38-
Retained Earnings (Deficit)4,948.254,884.005,146.454,863.955,219.10
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity8,268.768,208.228,468.878,188.498,542.63
Minority Interest378.51366.38376.56377.83373.12
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)808.61 808.61 808.61 
Market Cap (MB.)23,854.02 22,236.80 21,428.19 
Price (B./share)29.50 27.50 26.50 
BVPS (B./Share)10.23 10.23 10.15 
P/BV (X)2.88 2.69 2.61 
P/E (X)18.56 17.30 10.16 
Turnover Ratio (%)8.08 29.23 60.58 
Value Trade/Day (MB.)57.54 26.19 63.10 
Beta0.65 0.67 0.61 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)7.27 3.77 -10.92 
Dividend Yield (%)6.44 6.91 5.40 
Payout Ratio0.94 0.94 0.75 
Dividend PolicyNot less than 60% of net earnings after tax in case of no urgent event

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020