สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 October 2021 14:58

Company Profile THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Manufacture and distribution of soybean oil under the brand A-Ngoon, and raw material of animal feed such as soybean meal, dehulled soy meal, full fat soy, dehulled full fat soy. There are also lecithin, Soy Hull, Corn Oil, Sunflower oil, Canola oil and Anfora oil.
Top 10 Major Shareholders(@30 Aug 2021)Share%
1.น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์61,428,9007.60
2.นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์58,767,2287.27
3.นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์46,615,6005.76
4.บริษัท Thai NVDR Company Limited35,386,2704.38
5.บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด35,000,0934.33
6.นาย ทวีลาภ แจ่มใส31,350,0003.88
7.บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด19,774,7402.45
8.น.ส. ARUNYA VITAYATANAGORN18,384,8692.27
9.นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์14,237,5001.76
10.น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์13,829,0101.71
ManagementPosition
1.Mr. SUVIT MAESINCEECHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. CHARUPHOT NEESANANTCHIEF EXECUTIVE OFFICER (ACTING)
3.Mr. APICHART CHIRABANDHUVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
4.Mr. PACHAI CHANPITAKSAMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
5.Miss ARANYA VITAYATANAGORNDIRECTOR
6.MR. VICHAI VITAYATHANAGORNDIRECTOR
7.Mr. VACHARA VITAYATANAGORNDIRECTOR
8.Mr. EKARAT WONGSUPBHASATIGULDIRECTOR
9.Mr. VORRAVUTH TANGPIROONTHUMDIRECTOR
10.Mr. KUNA VITAYATANAGORNDIRECTOR
11.Mr. CHAIPAT SAHASAKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. KITCHA URAIRONGINDEPENDENT DIRECTOR
13.Mr. VIPOOTA TRAKULHOONINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address149 RAJADAPISEK RD (THAPHRA-TAKSIN), BUKHALO, THON BURI Bangkok10600
Phone0-2477-9020
Fax0-2477-9880, 0-2477-9894
URLwww.tvothai.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  ธีรดา  กอศรีลบุตร
เลขานุการบริษัทน.ส.  คณัฐศร    บัณฑิตเนตร์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations15,408.3912,315.0524,962.6323,587.4125,076.71
Other Income44.1818.7665.73131.49109.01
Total Revenues15,464.8612,342.7225,046.4323,743.9925,236.74
Costs13,052.7410,905.0822,107.1421,230.9021,799.05
Selling And Administrative Expenses377.33366.44798.48761.061,231.81
Total Cost And Expenses13,458.1411,256.3422,925.8721,989.7023,018.54
EBITDA2,223.661,278.352,492.602,181.592,646.70
Depre. & Amor.171.72185.26353.71371.25339.12
EBIT2,051.941,093.092,138.891,810.342,307.59
Net Profit : Owners Of The Parent1,608.63834.271,655.801,410.531,867.44
EPS (B.)1.991.032.051.742.31
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow668.711,210.962,343.121,321.393,652.23
Investing Cash Flow945.61-519.19-1,839.95295.22-1,148.66
Financing Cash Flow-1,687.49-624.44-368.84-1,575.54-2,491.41
Net Cash Flow-73.1767.32134.3241.0712.16
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents316.62322.80389.79255.47214.40
A/R Net1,872.311,244.401,238.381,182.371,177.25
Inventories8,076.275,586.126,873.356,625.355,382.03
Current Assets11,146.637,940.2310,437.558,579.528,103.35
PP&E Net3,087.263,117.503,141.373,025.842,791.28
Non-Current Assets3,426.723,432.573,470.563,186.032,934.65
Total Assets14,573.3511,372.8113,908.1111,765.5511,038.00
OD--997.50-326.15
A/P Net3,369.651,480.972,828.152,247.591,418.52
Current portion of LT-----
Current Liabilities3,902.471,771.284,195.652,559.302,072.97
Non-Current Liabilities182.58167.31177.75156.95119.60
Total Liabilities4,085.061,938.594,373.392,716.252,192.57
Authorized Capital808.61808.61808.61808.61808.61
Paid-Up Capital808.61808.61808.61808.61808.61
Premium (Discount) on Share Capital2,475.092,475.092,475.092,475.092,475.09
Retained Earnings (Deficit)6,609.915,554.395,648.175,344.065,146.45
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity202.08189.66191.1936.8938.72
 - Surplus (Deficits)28.3828.3828.3828.3838.72
Shareholders' Equity10,095.709,027.769,123.078,664.658,468.87
Minority Interest392.59406.46411.65384.65376.56
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)808.61 808.61 808.61 
Market Cap (MB.)25,471.25 27,290.62 22,236.80 
Price (B./share)31.50 33.75 27.50 
BVPS (B./Share)12.49 10.70 10.23 
P/BV (X)2.52 3.15 2.69 
P/E (X)10.48 17.21 17.30 
Turnover Ratio (%)99.60 79.41 29.23 
Value Trade/Day (MB.)138.57 80.15 26.19 
Beta0.15 0.43 0.67 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)-6.67 22.73 3.77 
Dividend Yield (%)5.40 4.30 6.91 
Payout Ratio0.70 0.84 0.94 
Dividend PolicyNot less than 60% of net earnings after tax in case of no urgent event

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 October 2021