สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 04:17

Company Profile THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Agro & Food Industry/Agribusiness
SET
CG Report:   
Top 10 Major Shareholders(@08 May 2019)Share%
1. CHANG FUNG COMPANY LIMITED89,093,63410.12
2.บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)88,347,05110.03
3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH51,667,9535.87
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด39,978,9784.54
5.กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล37,260,2004.23
6. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND36,813,3164.18
7.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด34,708,5453.94
8. LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED29,339,3713.33
9.MR. HO KWONPING25,839,0082.93
10.MR. HO KWONCJAN17,367,4981.97
ManagementPosition
1.Mr. HO KWONPINGCHAIRMAN OF THE BOARD
2.MR. HO REN HUACHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. SRETSEI SAITTAGAROONDEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD
4.Mr. UMNAD SUKPRASONGPHOLMANAGING DIRECTOR
5.Mr. PRATEEP LERTVATANAKIJKULMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
6.Mr. SURAPON SUPRATYADIRECTOR
7.Mr. HO KWONCJANDIRECTOR
8.Mr. ARIEL P VERADIRECTOR
9.Mr. SHANKAR CHANDRANDIRECTOR
10.Mr. VUDHIPHOL SURIYABHIVADHINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT AND RISK COMMITTEE
11.Mr. JINGJAI HANCHANLASHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT AND RISK COMMITTEE
12.Mr. CHANIN ARCHJANANUNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT AND RISK COMMITTEE
13.Mr. SUBHAK SIWARAKSAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT AND RISK COMMITTEE
14.Miss PARNSIREE AMATAYAKULINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address21/59, 21/63-64 Thai Wah Tower I. 20th ? 21st Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek Sub-District, Sathorn District Bangkok10120
Phone0-2285-0040
Fax0-2285-0268
URLwww.thaiwah.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  มณี  ลือประเสริฐ
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales1,868.891,823.067,247.866,265.086,163.36
Other Income27.4114.4280.96206.85142.14
Total Revenues1,896.301,837.487,328.836,475.246,321.14
COGs1,486.731,500.466,063.244,881.674,600.09
SG&A264.87240.03966.62938.07799.73
Total Expenses1,752.431,758.757,049.205,819.745,399.82
EBITDA224.62140.75559.16855.171,071.38
Depre. & Amor.80.7462.03279.53199.67150.05
EBIT143.8878.73279.63655.50921.33
Net Profit90.3255.15196.86492.91669.04
EPS (B.)0.100.060.220.560.76
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-308.89-501.99205.21654.63670.83
Investing Cash Flow-520.67250.42-56.9684.40-1,296.70
Financing Cash Flow599.63-9.35-271.24-185.66-269.13
Net Cash Flow-229.93-260.92-122.99553.37-895.01
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash426.99551.75678.62827.07315.33
A/R Net715.21744.90729.70740.42655.89
Inventories1,498.721,295.93987.77839.81703.60
Current Assets3,254.743,084.073,157.833,148.042,797.05
PP&E Net3,412.512,603.282,827.662,561.422,007.49
Total Assets7,812.387,070.057,072.587,116.486,403.01
OD830.42159.55220.00155.95140.56
A/P Net450.83406.86492.99529.76454.97
Current portion of LT4.1523.744.0734.1832.84
Current Liabilities1,397.55693.01794.08808.47750.17
Non-Current Liabilities427.15415.58412.35401.90308.09
Total Liabilities1,824.701,108.591,206.441,210.371,058.26
Authorized Capital880.42880.42880.42880.42880.42
Paid-Up Capital880.42880.42880.42880.42880.42
Premium (Discount) on Share Capital300.74300.74300.74300.74300.74
Other Surplus (Deficit)764.87764.87764.87764.87764.87
Retained Earnings (Deficit)3,548.133,597.823,457.813,542.673,246.82
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity5,421.025,421.225,304.235,346.335,099.56
Minority Interest566.66540.24561.91559.78245.20
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)880.42 880.42 880.42 
Market Cap (MB.)6,471.09 7,307.49 8,231.94 
Price (B./share)7.35 8.30 9.35 
BVPS (B./Share)6.16 5.90 5.94 
P/BV (X)1.19 1.41 1.57 
P/E (X)27.89 28.59 14.63 
Turnover Ratio (%)2.36 33.18 80.78 
Value Trade/Day (MB.)1.18 13.01 28.94 
Beta0.33 0.52 0.77 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-11.45 -11.23 0.00 
Dividend Yield (%)4.35 3.86 3.21 
Payout Ratio1.21 1.10 0.47 
Dividend PolicyTo maximize shareholder value and encourage shareholder loyalty with predictable annual growth in dividend payout which is not impacted by profit volatility (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019