สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 January 2022 18:17

Company Profile SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Vichaivej International Hospital Group, which includes 4 hospitals, 1) Vichaivej International Hospital Omnoi, 2) Vichaivej International Hospital Nongkhaem, 3) Vichaivej International Hospital Samutsakorn, and 4) Vichaivej Yeakfaichai Hospital, operates hospital business by providing services of General Hospital. At secondary level, the Hospital Group is equipped with qualified medical specialists in all fields of medicine and is distinguished for Orthopedic treatment and diagnosis through use of advanced and high efficiency medical equipment.
Top 10 Major Shareholders(@08 Mar 2021)Share%
1.บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด114,240,00020.02
2.นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ85,196,10714.93
3.MRS. PAT ROJMAHAMONGKOL78,556,00013.77
4.นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา78,555,99913.77
5.น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ28,000,0004.91
6.น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์6,994,4531.23
7.MR. THONGCHAI VACHIRAROJPISAN6,750,0001.18
8.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ4,792,3200.84
9.นาย มงคล วณิชภักดีเดชา3,940,1070.69
10.นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล3,940,1060.69
ManagementPosition
1.Mr. VICHAI VANADURONGWANCHAIRMAN
2.Mrs. SAISUNEE VANADURONGWANCHIEF EXECUTIVE OFFICER / VICE CHAIRMAN
3.Mr. PONGSAK VATHANADIRECTOR
4.Mr. MONGKON WANITPHAKDEEDECHADIRECTOR
5.Miss VILAWAN VANADURONGVANDIRECTOR
6.Miss NOPPORN TIRAWATTANAGOOLDIRECTOR
7.Mr. TINNAWAT MAHATHARADOLDIRECTOR
8.Mr. PRUT ROJMAHAMONGKOLDIRECTOR
9.Mr. VIRAH MAVICHAKINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. SURIN PREMAMORNKITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.MR. VISUT MONTRIWATINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. PORNTEP SIRIWANARANGSUNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address74/5 Moo 4 Phetkasem Road, Omnoi Subdistrict, Krathumbaen District Samut Sakhon74130
Phone0-2431-0070 และสายด่วน 1792
Fax0-2431-1404
URLhttp://www.vichaivej.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวรัชฎา  ฟองธนกิจ  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations3,937.201,674.492,275.672,480.852,246.69
Other Income9.6211.5714.2722.2112.56
Total Revenues3,946.821,686.062,289.942,503.062,259.25
Costs2,105.821,282.201,727.931,880.511,710.13
Selling And Administrative Expenses310.65238.88313.16356.21311.83
Total Cost And Expenses2,416.471,521.082,041.092,236.722,021.96
EBITDA1,648.83289.61414.50414.90369.44
Depre. & Amor.118.48124.63165.66148.57132.16
EBIT1,530.35164.98248.84266.33237.28
Net Profit : Owners Of The Parent1,194.16120.02186.28199.82176.48
EPS (B.)2.090.210.330.350.31
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow327.59266.62348.83384.42277.79
Investing Cash Flow-118.64-171.51-239.08-235.88-245.46
Financing Cash Flow-166.07-111.33-100.75-68.94-4.43
Net Cash Flow42.87-16.219.0079.6027.90
Statement of Financial Position (MB.)9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
9M/2020 
(01/01/20 
-30/09/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents243.03174.94200.16191.16111.56
A/R Net1,855.57327.56354.88363.36317.40
Inventories66.8548.9551.2749.0149.75
Current Assets2,220.58562.35616.67612.02492.07
PP&E Net1,507.721,453.251,488.031,431.961,332.17
Non-Current Assets1,706.501,667.861,694.671,597.261,496.63
Total Assets3,927.072,230.212,311.342,209.281,988.70
OD93.30158.30203.30118.00108.00
A/P Net693.38292.26288.43362.66317.97
Current portion of LT107.88105.38104.14120.17101.57
Current Liabilities1,100.79585.49630.46631.20551.14
Non-Current Liabilities294.95307.11276.80281.59265.93
Total Liabilities1,395.74892.60907.25912.79817.07
Authorized Capital570.67570.67570.67570.67570.67
Paid-Up Capital570.66570.66570.67570.67570.67
Premium (Discount) on Share Capital37.9437.9437.9437.9437.94
Retained Earnings (Deficit)1,896.90707.82774.07667.05542.36
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity18.9918.9918.9918.6718.67
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity2,524.501,335.411,401.671,294.321,169.63
Minority Interest6.832.202.422.162.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
27 Jan 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)570.67 570.67 570.67 
Market Cap (MB.)5,877.85 6,391.45 4,165.86 
Price (B./share)10.30 11.20 7.30 
BVPS (B./Share)4.42 4.42 2.34 
P/BV (X)2.33 2.53 3.12 
P/E (X)4.66 5.07 23.57 
Turnover Ratio (%)4.22 97.41 38.75 
Value Trade/Day (MB.)15.15 25.79 5.90 
Beta-0.01 0.09 0.70 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-8.04 53.42 17.74 
Dividend Yield (%)1.21 1.12 1.92 
Payout Ratio0.06 0.06 0.45 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit after tax and net of all reserves required by law based on the separated financial statements (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of October 24, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 27 January 2022