สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 October 2021 16:59

Company Profile VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The production and distribution of PVC and Caustic Soda. The Company is a producer in the intermediate petrochemical industry and distributes its products to manufacturers who reprocess PVC into finished products in the plastic industry. The Company obtains the major part of its income from the manufacture and distribution of PVC resins under the trademark "SIAMVIC", Vinyl Chloride Monomer (VCM) and Caustic Soda which is a co-product from chlorine production
Top 10 Major Shareholders(@11 May 2021)Share%
1. AGC Inc.696,663,50958.78
2.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)296,038,68924.98
3.บริษัท Thai NVDR Company Limited29,945,2742.53
4.พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ9,935,1350.84
5.นาย กิตติ ภัทรเลาหะ6,716,2300.57
6.เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ6,620,6450.56
7.บริษัทหลักทรัพย์ DIRECTION 3 (EVENT TRADING) - L5,600,0000.47
8.บริษัท THAINAMTHIP LIMITED5,152,6000.43
9.นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย5,000,0000.42
10.MISS WONNGARM KITTANAMONGKOLCHAI3,948,0000.33
ManagementPosition
1.Mr. KAZUAKI KOGACHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. WIBOON CHUCHEPCHUNKAMONVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
3.Mr. HIROAKI SANOMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mr. YOSHIHISA HORIBEDIRECTOR
5.Mr. MASAHIKO FUKAMACHIDIRECTOR
6.Mr. RYUTARO YAMAKIDIRECTOR
7.Mrs. WARAWAN TIPPAWANICHDIRECTOR
8.Mr. POTE VIDETYONTRAKICHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. PIPOP PRUECKSAMARSINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. ANDRE VANDERHEYDENINDEPENDENT DIRECTOR
11.Mrs. DANUJA KUNPANITCHAKITINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo. 944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor, Rama 4 Road, Wangmai Sub-District, Pathumwan District Bangkok10330
Phone0-2030-6800
Fax0-2030-6801-2
URLwww.vinythai.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายสมพจน์    ชีรนรวนิชย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations12,420.917,927.8816,906.5918,605.0919,946.30
Other Income64.869.3755.7394.18149.03
Total Revenues12,541.427,997.5217,073.9918,830.6520,170.67
Costs7,906.226,153.5413,316.3114,186.7715,649.08
Selling And Administrative Expenses694.50618.381,234.381,390.071,253.29
Total Cost And Expenses8,600.726,783.3914,550.6915,590.0216,902.32
EBITDA4,629.821,955.273,983.994,525.814,512.17
Depre. & Amor.742.90740.441,502.591,283.291,242.65
EBIT3,886.931,214.832,481.403,242.523,269.52
Net Profit : Owners Of The Parent3,178.631,087.632,172.743,635.433,059.41
EPS (B.)2.680.921.833.072.58
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow3,148.722,287.024,050.214,876.953,959.79
Investing Cash Flow-3,412.80-5,309.57-4,933.23-361.63-550.83
Financing Cash Flow-1,209.31-1,801.85-1,866.35-1,540.75-1,074.40
Net Cash Flow-1,473.38-4,824.40-2,749.362,974.562,334.56
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents6,287.595,684.307,758.7110,509.727,540.18
A/R Net3,917.262,010.932,641.262,375.522,625.80
Inventories1,405.611,263.491,136.191,128.131,374.16
Current Assets18,694.4214,123.1716,009.6014,160.9811,795.19
PP&E Net7,550.107,886.409,431.158,203.319,104.83
Non-Current Assets10,158.2410,938.1210,391.779,397.269,801.04
Total Assets28,852.6525,061.2926,401.3723,558.2421,596.23
OD-----
A/P Net1,824.421,410.751,711.001,240.341,544.38
Current portion of LT-----
Current Liabilities2,636.231,640.701,968.301,368.731,649.12
Non-Current Liabilities1,786.892,133.572,076.69349.51178.74
Total Liabilities4,423.123,774.274,044.981,718.241,827.86
Authorized Capital7,111.167,111.167,111.167,111.167,111.16
Paid-Up Capital7,111.167,111.167,111.167,111.167,111.16
Premium (Discount) on Share Capital1,303.711,303.711,303.711,303.711,303.71
Retained Earnings (Deficit)16,083.0912,878.9113,971.1313,451.3711,387.57
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-68.43-6.76-29.62-26.24-34.07
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity24,429.5321,287.0222,356.3921,840.0019,768.37
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)1,185.19 1,185.19 1,185.19 
Market Cap (MB.)44,741.05 37,926.19 29,926.13 
Price (B./share)37.75 32.00 25.25 
BVPS (B./Share)20.61 18.24 17.30 
P/BV (X)1.83 1.75 1.46 
P/E (X)10.49 13.60 9.19 
Turnover Ratio (%)26.73 30.48 25.37 
Value Trade/Day (MB.)58.83 35.54 29.70 
Beta0.49 0.90 1.26 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)17.97 26.73 26.25 
Dividend Yield (%)2.38 4.38 5.15 
Payout Ratio0.25 0.59 0.47 
Dividend PolicyMinimum of 30% of consolidated financial statement's net profit after tax and allocation to all reserves funds of each fiscal year, such payment of dividend being subject to cash flow (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 October 2021