สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 27 October 2021 22:12

Company Profile WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
- Manages trading business; being importer, manufacturer and distributor of food ingredients and food additives for use in food processing factories and bakery factories i.e Potato Starch (AVEBE), Egg powder (IGRECA) and Cocoa powder (JB Cocoa). Furthermore, the Company also manages trading business for varieties of food consumer products i.e. Microwave Popcorn (POP SECRET), Granola Bars (Nature Valley) and Bakery mixes (Betty Crocker). Company's products are over 500 stock keeping units (SKUs) available from United States of America, Germany, France, Netherlands, Japan, Korea, Singapore and etc. - OEM for Skincare & Cosmetic, Make up, Food Supplement and Cosmeceutical
Top 10 Major Shareholders(@27 Aug 2021)Share%
1.นาย JANE WONGITSARIYAKUL124,954,60031.24
2.นาง VANNAPORN WONGISARIYAKUL35,100,0008.78
3.น.ส. KARATRAT WONGISARIYAKUL23,000,0005.75
4.น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล23,000,0005.75
5.นาย วีรชัย เดชอมรธัญ12,560,0003.14
6.น.ส. KANOKPAN KREANGKRAIKRISAADA11,300,0002.83
7.นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส11,000,0002.75
8.MISS PACHARAT WALEELERKSUP8,000,0002.00
9.นาย PURE PUSAYAPAIBUL7,620,0001.91
10.MR. POONYAWAT ROJCHANAVISART7,132,4001.78
ManagementPosition
1.Mr. PRAKARN TAWISUWANCHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
2.Mr. JANE WONGISARIYAKULCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEES / CHIEF EXECUTIVE OFFICE / DIRECTOR
3.Miss KANOLLAS WONGISARIYAKULMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mrs. VANNAPORN WONGISARIYAKULDIRECTOR
5.Miss KANOKPAN KREANGKRAIKRISSADADIRECTOR
6.Mr. SURAPAT ROJCHANAVISARTDIRECTOR
7.Mrs. WARUNEE VARANYANONDINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Miss THIPAWAN UTHAISANGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address43 Thai CC Tower 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok10120
Phone0-2675-6525-31
Fax0-2675-6544
URLwww.winnergroup.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวดวงพร  พงษ์ภัทระวิทย์,นางสาวสุจิรา  เกษมสันตินาวิน
เลขานุการบริษัทน.ส.กวิดา  วาสนาเรืองเดช
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations807.63801.951,687.011,633.061,614.61
Other Income4.994.7411.2615.2411.86
Total Revenues812.62806.691,698.271,648.291,626.47
Costs621.51605.331,290.131,247.601,207.56
Selling And Administrative Expenses137.37138.07286.00285.34298.98
Total Cost And Expenses758.89743.401,576.131,532.941,506.54
EBITDA71.9282.40160.57146.22152.00
Depre. & Amor.19.2019.1238.4330.8632.07
EBIT52.7263.28122.14115.35119.93
Net Profit : Owners Of The Parent35.2645.4084.5384.3288.84
EPS (B.)0.090.110.210.210.22
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow21.4155.60155.49122.7482.34
Investing Cash Flow-16.18-4.16-19.26-13.21-144.26
Financing Cash Flow-13.00-4.42-129.74-114.0054.37
Net Cash Flow-7.7847.026.49-4.47-7.54
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents36.0484.3543.8137.3341.80
A/R Net246.92218.75327.79307.42291.56
Inventories350.59341.88295.87282.95294.61
Current Assets657.11674.98681.71667.44670.48
PP&E Net326.72340.36336.75354.12371.29
Non-Current Assets499.87499.17499.44474.72485.57
Total Assets1,156.981,174.151,181.151,142.151,156.05
OD163.22104.6089.8045.2444.41
A/P Net221.89185.81269.46227.89209.71
Current portion of LT40.9638.0240.4737.3832.76
Current Liabilities466.93368.93444.00345.04324.85
Non-Current Liabilities75.54186.81117.89184.11214.51
Total Liabilities542.47555.74561.90529.14539.36
Authorized Capital100.00100.00100.00100.00100.00
Paid-Up Capital100.00100.00100.00100.00100.00
Premium (Discount) on Share Capital147.71147.71147.71147.71147.71
Retained Earnings (Deficit)366.80370.70371.54365.30368.99
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-----
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity614.50618.41619.25613.01616.69
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
26 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)599.97 400.00 400.00 
Market Cap (MB.)1,487.94 1,040.00 832.00 
Price (B./share)2.48 1.73 1.39 
BVPS (B./Share)1.02 1.49 1.45 
P/BV (X)2.42 1.74 1.43 
P/E (X)20.00 10.74 11.69 
Turnover Ratio (%)109.18 21.61 14.78 
Value Trade/Day (MB.)7.06 0.90 0.65 
Beta0.63 0.56 0.53 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)43.07 25.00 -25.18 
Dividend Yield (%)5.38 7.31 10.58 
Payout Ratio0.61 0.83 1.24 
Dividend PolicyNot being less than 50% of net profit in accordance with the Company's financial statements. Net profit is after corporate income tax, reserves by law, and all other reserves (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 26 October 2021