สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:23

Company Profile WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
- Manages trading business; being importer, manufacturer and distributor of food ingredients and food additives for use in food processing factories and bakery factories i.e Potato Starch (AVEBE), Egg powder (IGRECA) and Cocoa powder (JB Cocoa). Furthermore, the Company also manages trading business for varieties of food consumer products i.e. Microwave Popcorn (POP SECRET), Granola Bars (Nature Valley) and Bakery mixes (Betty Crocker). Company's products are over 500 stock keeping units (SKUs) available from United States of America, Germany, France, Netherlands, Japan, Korea, Singapore and etc. - OEM for Skincare & Cosmetic, Make up, Food Supplement and Cosmeceutical
Top 10 Major Shareholders(@27 Aug 2019)Share%
1.MR. JANE WONGISARIYAKUL138,223,50034.56
2.นาง VANNAPORN WONGISARIYAKUL35,100,0008.78
3.น.ส. KARATRAT WONGISARIYAKUL15,600,0003.90
4.น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล15,600,0003.90
5.น.ส. KANOKPAN KREANGKRAIKRISAADA11,300,0002.83
6.นาย SURAPAT ROJCHANAVISART11,250,0002.81
7.นาย PAVEEN ROJCHANAVISART8,625,0002.16
8.MISS PACHARAT WALEELERKSUP8,350,0002.09
9.นาย วีรชัย เดชอมรธัญ7,971,3001.99
10.นาย PURE PUSAYAPAIBUL7,620,0001.91
ManagementPosition
1.Mr. PRAKARN TAWISUWANCHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
2.Mr. JANE WONGISARIYAKULCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / PRESIDENT & CEO / DIRECTOR
3.Mrs. VANNAPORN WONGISARIYAKULDIRECTOR
4.Miss KANOKPAN KREANGKRAIKRISSADADIRECTOR
5.Miss KANOLLAS WONGISARIYAKULDIRECTOR
6.Mr. SURAPAT ROJCHANAVISARTDIRECTOR
7.Mrs. WARUNEE VARANYANONDINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Miss THIPAWAN UTHAISANGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address43 Thai CC Tower 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok10120
Phone0-2675-6525-31
Fax0-2675-6544
URLwww.winnergroup.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวดวงพร  พงษ์ภัทระวิทย์,นางสาวสุจิรา  เกษมสันตินาวิน
เลขานุการบริษัทน.ส.กวิดา  วาสนาเรืองเดช
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales1,185.931,178.701,614.611,637.161,720.38
Other Income11.396.8411.867.2713.91
Total Revenues1,197.321,185.541,626.471,644.431,734.29
COGs911.67876.021,207.561,270.911,360.74
SG&A214.14217.00298.98236.84228.89
Total Expenses1,125.811,093.031,506.541,512.971,598.70
EBITDA95.18113.02152.00148.64153.47
Depre. & Amor.23.6820.5032.0717.1817.88
EBIT71.5092.52119.93131.46135.59
Net Profit51.3569.0388.84104.39105.33
EPS (B.)0.130.170.220.260.26
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow70.3852.4982.34168.87116.14
Investing Cash Flow-7.82-140.92-144.26-28.75-9.54
Financing Cash Flow-80.6875.9454.37-119.24-105.07
Net Cash Flow-18.12-12.49-7.5420.881.53
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash23.6836.8541.8049.3428.46
A/R Net252.92259.09291.56311.79307.16
Inventories311.85341.59294.61271.47274.49
Current Assets624.58675.50670.48669.96675.08
PP&E Net357.15381.63371.29224.32235.10
Total Assets1,099.911,165.031,156.05931.58923.27
OD69.0257.6044.4136.6162.95
A/P Net191.08223.62209.71236.20213.78
Current portion of LT38.2233.5633.880.750.36
Current Liabilities326.69350.50324.85303.60310.96
Non-Current Liabilities193.18217.30214.5111.778.50
Total Liabilities519.87567.80539.36315.37319.46
Authorized Capital100.00100.00100.00100.00100.00
Paid-Up Capital100.00100.00100.00100.00100.00
Premium (Discount) on Share Capital147.71147.71147.71147.71147.71
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)332.34349.53368.99368.50356.11
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity580.04597.24616.69616.21603.82
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)400.00 400.00 400.00 
Market Cap (MB.)824.00 832.00 1,112.00 
Price (B./share)2.06 2.08 2.78 
BVPS (B./Share)1.45 1.45 1.49 
P/BV (X)1.42 1.43 1.86 
P/E (X)11.58 11.69 11.13 
Turnover Ratio (%)1.33 14.78 19.34 
Value Trade/Day (MB.)0.34 0.65 1.12 
Beta0.52 0.53 0.58 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-0.96 -25.18 -26.06 
Dividend Yield (%)10.68 10.58 8.27 
Payout Ratio1.24 1.24 0.88 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit from its financial statements after corporate income tax, legal reserve and other reserves (if any) (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020