สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:19

Company Profile WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
- Manages trading business; being importer, manufacturer and distributor of food ingredients and food additives for use in food processing factories and bakery factories i.e Potato Starch (AVEBE), Egg powder (IGRECA) and Cocoa powder (JB Cocoa). Furthermore, the Company also manages trading business for varieties of food consumer products i.e. Microwave Popcorn (POP SECRET), Granola Bars (Nature Valley) and Bakery mixes (Betty Crocker). Company's products are over 500 stock keeping units (SKUs) available from United States of America, Germany, France, Netherlands, Japan, Korea, Singapore and etc. - OEM for Skincare & Cosmetic, Make up, Food Supplement and Cosmeceutical
Top 10 Major Shareholders(@12 Mar 2019)Share%
1.นาย เจน วองอิสริยะกุล138,223,50034.56
2.นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล35,100,0008.78
3.น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล15,600,0003.90
4.น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล15,600,0003.90
5.น.ส. กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา11,300,0002.83
6.นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส11,250,0002.81
7.นาย ปวีณ โรจนวิศาส8,625,0002.16
8.น.ส. เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์8,135,0002.03
9.นาย เพรียว ปุษยไพบูลย์7,620,0001.91
10.นาย วีรชัย เดชอมรธัญ7,512,6001.88
ManagementPosition
1.Mr. PRAKARN TAWISUWANCHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
2.Mr. JANE WONGISARIYAKULCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / PRESIDENT & CEO / DIRECTOR
3.Mrs. VANNAPORN WONGISARIYAKULDIRECTOR
4.Miss KANOKPAN KREANGKRAIKRISSADADIRECTOR
5.Miss KANOLLAS WONGISARIYAKULDIRECTOR
6.Mr. SURAPAT ROJCHANAVISARTDIRECTOR
7.Mrs. WARUNEE VARANYANONDINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Miss THIPAWAN UTHAISANGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address43 Thai CC Tower 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok10120
Phone0-2675-6525-31
Fax0-2675-6544
URLwww.winnergroup.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวดวงพร  พงษ์ภัทระวิทย์,นางสาวสุจิรา  เกษมสันตินาวิน
เลขานุการบริษัทน.ส.กวิดา  วาสนาเรืองเดช
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales417.70375.461,614.611,637.161,720.38
Other Income2.451.4511.867.2713.91
Total Revenues420.16376.921,626.471,644.431,734.29
COGs323.39288.641,207.561,270.911,360.74
SG&A73.2562.55298.98236.84228.89
Total Expenses396.64351.191,506.541,512.971,598.70
EBITDA33.2030.08152.00148.64153.47
Depre. & Amor.9.684.3532.0717.1817.88
EBIT23.5225.73119.93131.46135.59
Net Profit16.8920.5488.84104.39105.33
EPS (B.)0.040.050.220.260.26
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow1.4535.3382.34168.87116.14
Investing Cash Flow-4.43-2.50-144.26-28.75-9.54
Financing Cash Flow-0.28-36.8454.37-119.24-105.07
Net Cash Flow-3.26-4.01-7.5420.881.53
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash38.5445.3341.8049.3428.46
A/R Net299.18253.88291.56311.79307.16
Inventories331.82292.64294.61271.47274.49
Current Assets714.94633.07670.48669.96675.08
PP&E Net367.76224.18371.29224.32235.10
Total Assets1,196.42894.671,156.05931.58923.27
OD52.61-44.4136.6162.95
A/P Net232.35213.12209.71236.20213.78
Current portion of LT34.180.7533.880.750.36
Current Liabilities359.87245.96324.85303.60310.96
Non-Current Liabilities202.9811.96214.5111.778.50
Total Liabilities562.84257.92539.36315.37319.46
Authorized Capital100.00100.00100.00100.00100.00
Paid-Up Capital100.00100.00100.00100.00100.00
Premium (Discount) on Share Capital147.71147.71147.71147.71147.71
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)385.88389.04368.99368.50356.11
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity633.58636.75616.69616.21603.82
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)400.00 400.00 400.00 
Market Cap (MB.)1,152.00 1,112.00 1,504.00 
Price (B./share)2.88 2.78 3.76 
BVPS (B./Share)1.58 1.49 1.46 
P/BV (X)1.82 1.86 2.57 
P/E (X)13.52 11.13 14.19 
Turnover Ratio (%)7.79 19.34 164.35 
Value Trade/Day (MB.)0.67 1.12 10.56 
Beta0.55 0.58 0.94 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)3.60 -26.06 18.99 
Dividend Yield (%)7.64 8.27 6.12 
Payout Ratio1.03 0.88 0.87 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit from its financial statements after corporate income tax, legal reserve and other reserves (if any) (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019