สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 13:29

Company Profile WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
- Manages trading business; being importer, manufacturer and distributor of food ingredients and food additives for use in food processing factories and bakery factories i.e Potato Starch (AVEBE), Egg powder (IGRECA) and Cocoa powder (JB Cocoa). Furthermore, the Company also manages trading business for varieties of food consumer products i.e. Microwave Popcorn (POP SECRET) and Bakery mixes (Betty Crocker). Company's products are over 500 stock keeping units (SKUs) available from United States of America, Germany, France, Netherlands, Japan, Korea, Singapore and etc. - OEM for Skincare & Cosmetic, Make up, Food Supplement and Cosmeceutical
Top 10 Major Shareholders(@11 Mar 2022)Share%
1.นาย JANE WONGITSARIYAKUL187,431,90031.24
2.นาง VANNAPORN WONGISARIYAKUL52,650,0008.78
3.น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุล34,500,0005.75
4.น.ส. KARATRAT WONGISARIYAKUL34,500,0005.75
5.น.ส. KANOKPAN KREANGKRAIKRISAADA17,100,0002.85
6.นาย วีรชัย เดชอมรธัญ16,547,1002.76
7.นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส15,000,0002.50
8.MISS PACHARAT WALEELERKSUP12,000,0002.00
9.นาย PURE PUSAYAPAIBUL11,430,0001.91
10.MR. POONYAWAT ROJCHANAVISART10,698,6001.78
ManagementPosition
1.Mr. PRAKARN TAWISUWANCHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
2.Mr. JANE WONGISARIYAKULCHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEES / CHIEF EXECUTIVE OFFICE / DIRECTOR
3.Miss KANOLLAS WONGISARIYAKULMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mrs. VANNAPORN WONGISARIYAKULDIRECTOR
5.Miss KANOKPAN KREANGKRAIKRISSADADIRECTOR
6.Mr. SURAPAT ROJCHANAVISARTDIRECTOR
7.Mrs. WARUNEE VARANYANONDINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Miss THIPAWAN UTHAISANGINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address43 Thai CC Tower 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok10120
Phone0-2675-6525-31
Fax0-2675-6544
URLwww.winnergroup.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวดวงพร  พงษ์ภัทระวิทย์,นางสาวสุจิรา  เกษมสันตินาวิน
เลขานุการบริษัทน.ส.กวิดา  วาสนาเรืองเดช
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations449.38418.441,784.851,687.011,633.06
Other Income2.511.9024.3411.2615.24
Total Revenues451.89420.351,809.191,698.271,648.29
Costs344.80321.571,388.471,290.131,247.60
Selling And Administrative Expenses74.6969.80276.85286.00285.34
Total Cost And Expenses419.49391.361,665.311,576.131,532.94
EBITDA44.0538.53185.68160.57146.22
Depre. & Amor.9.559.5438.6338.4330.86
EBIT34.5028.98147.05122.14115.35
Net Profit : Owners Of The Parent25.8919.90108.6884.5384.32
EPS (B.)0.040.050.180.210.21
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow47.6615.505.20155.49122.74
Investing Cash Flow-0.731.22-15.79-19.26-13.21
Financing Cash Flow-20.356.804.70-129.74-114.00
Net Cash Flow26.5823.52-5.896.49-4.47
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents64.5067.3337.9243.8137.33
A/R Net284.35262.72340.08327.79307.42
Inventories429.10312.99388.83295.87282.95
Current Assets798.76661.53790.36681.71667.44
PP&E Net312.50330.17317.08336.75354.12
Non-Current Assets485.51489.40489.91499.44474.72
Total Assets1,284.281,150.931,280.271,181.151,142.15
OD254.23129.78257.1589.8045.24
A/P Net227.14208.46241.92269.46227.89
Current portion of LT-41.4314.2540.4737.38
Current Liabilities537.11426.76558.15444.00345.04
Non-Current Liabilities38.9185.0239.75117.89184.11
Total Liabilities576.02511.78597.90561.90529.14
Authorized Capital150.00100.00150.00100.00100.00
Paid-Up Capital149.99100.00149.99100.00100.00
Premium (Discount) on Share Capital147.71147.71147.71147.71147.71
Retained Earnings (Deficit)410.56391.44384.67371.54365.30
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-----
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity708.25639.15682.37619.25613.01
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)599.97 599.97 400.00 
Market Cap (MB.)1,451.94 1,415.94 1,040.00 
Price (B./share)2.42 2.36 1.73 
BVPS (B./Share)1.18 1.46 1.49 
P/BV (X)2.05 2.43 1.74 
P/E (X)12.66 17.66 10.74 
Turnover Ratio (%)44.44 117.27 21.61 
Value Trade/Day (MB.)7.72 6.50 0.90 
Beta0.45 0.65 0.56 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)2.54 36.15 25.00 
Dividend Yield (%)5.34 5.65 7.31 
Payout Ratio0.68 0.57 0.83 
Dividend PolicyNot being less than 50% of net profit in accordance with the Company's financial statements. Net profit is after corporate income tax, reserves by law, and all other reserves (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022