สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 03 December 2021 01:15

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : KBANK

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED202010/03/2021
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED201919/03/2020
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED201825/03/2019
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED202010/03/2021
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED201911/03/2020
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED201818/03/2019
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021   
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021Unqualified opinion  
2020 CompanyYear31/12/2020Unqualified opinion  
2020 ConsolidatedYear31/12/2020Unqualified opinion  
2020ReviewedCompanyQ330/09/2020   
2020ReviewedConsolidatedQ330/09/2020   

Last updated on 02 December 2021