สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 24 March 2023 22:46

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED : NSI

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED202130/06/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED202130/06/2022
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED202015/03/2021
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED201913/03/2020
Finanacial Statements ( 12 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2020 CompanyYear31/12/2020Unqualified opinion  
2020ReviewedCompanyQ330/09/2020   

Last updated on 23 March 2023