สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 June 2024 17:31

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED : SCCC

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 4 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED202228/02/2023
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED202122/02/2022
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED202004/03/2021
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED201925/11/2020
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED202228/02/2023
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED202122/02/2022
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED202004/03/2021
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   

Last updated on 22 June 2024