สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 June 2022 07:39

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED : SKR

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
Form 56-2 : Annual Reports ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED202125/03/2022
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021Unqualified opinion  

Last updated on 28 June 2022