สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 June 2022 07:15

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED : SUC

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED202117/05/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 4 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED202117/05/2022
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED202007/05/2021
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED201929/04/2020
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED201823/05/2019
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021Unqualified opinion  

Last updated on 28 June 2022