สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 June 2024 18:22

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED : SUC

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED202117/05/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED202117/05/2022
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED202007/05/2021
SAHA-UNION PUBLIC COMPANY LIMITED201929/04/2020
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   

Last updated on 22 June 2024