สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 24 February 2024 06:57

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED : HTC

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 0 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
Data not found
Form 56-2 : Annual Reports ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED202023/04/2021
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedCompanyQ330/09/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ330/09/2023   
2023ReviewedCompanyQ230/06/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ230/06/2023   
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   

Last updated on 23 February 2024