สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 29 June 2022 07:58

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED : ADVANC

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED202130/03/2022
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED202004/03/2021
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED201925/03/2020
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED202130/03/2022
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED202004/03/2021
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED201928/02/2020
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion 
2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021Unqualified opinion 

Last updated on 28 June 2022