สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 May 2024 20:28

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED : CPF

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED202231/03/2023
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED202129/03/2022
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED202031/03/2021
Form 56-2 : Annual Reports ( 4 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED202231/03/2023
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED202129/03/2022
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED202031/03/2021
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED201905/06/2020
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   

Last updated on 27 May 2024