สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 24 March 2023 21:48

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED : CPN

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED202121/03/2022
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED202121/03/2022
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED201931/03/2020
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   

Last updated on 23 March 2023