สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 June 2024 17:51

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED : STARK

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED202131/03/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED202131/03/2022
STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED202026/04/2021
STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED201930/04/2020
Finanacial Statements ( 22 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   
2021 CompanyYear31/12/2021   

Last updated on 22 June 2024