สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 25 March 2023 00:18

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED : SAT

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED202118/03/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED202118/03/2022
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED202019/03/2021
SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED201912/03/2020
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   

Last updated on 24 March 2023