สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 24 June 2024 00:45

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED : LHFG

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED202222/03/2023
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED202125/03/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 4 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED202222/03/2023
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED202125/03/2022
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED202025/03/2021
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED201922/05/2020
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   

Last updated on 23 June 2024