สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 08 December 2021 18:51

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED : VGI

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED202014/06/2021
Form 56-2 : Annual Reports ( 4 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED202014/06/2021
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED202015/06/2020
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED201928/06/2019
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED201814/06/2019
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ230/09/2021   
2022ReviewedConsolidatedQ230/09/2021   
2022ReviewedCompanyQ130/06/2021   
2022ReviewedConsolidatedQ130/06/2021   
2021 CompanyYear31/03/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2021 ConsolidatedYear31/03/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2021ReviewedCompanyQ331/12/2020   
2021ReviewedConsolidatedQ331/12/2020   
2021ReviewedCompanyQ230/09/2020   
2021ReviewedConsolidatedQ230/09/2020   

Last updated on 07 December 2021