สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 07 July 2022 23:04

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED : MEGA

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED202031/03/2021
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED201931/03/2020
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED202116/03/2022
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED202005/03/2021
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED201905/03/2020
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021Unqualified opinion  

Last updated on 06 July 2022