สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 03 December 2023 00:25

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED : LEO

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED202128/06/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED202128/06/2022
LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED202007/04/2021
Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023   
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   

Last updated on 02 December 2023