สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 August 2019 12:47

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying
Duration
To

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : KGI

The Financial Statements which need to be revised ( 0 record(s) found)
Order DateCompany NameReviewed Financial Statement Details
Data not found
Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 15 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201808/03/2019
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201709/03/2018
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201606/03/2017
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201518/03/2016
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201419/03/2015
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201317/03/2014
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201225/03/2013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201122/03/2012
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)201018/03/2011
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)200918/03/2010

Last updated on 25 August 2019