สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 01 June 2023 13:41

BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง:

Finanacial Statements ( 157 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompany & ConsolidatedYear29/12/2013
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ230/06/2017
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ230/06/2017
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ131/03/2017
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ131/03/2017
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2016AuditedCompanyYear31/12/2016
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2016AuditedConsolidatedYear31/12/2016
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ330/09/2016
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ330/09/2016
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ230/06/2016
Management's Discussion and Analysis ( 0 record(s) found)
DateTimeHeadingLink
Data not found
Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 2 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201430/03/2015
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201225/09/2013
Form 56-2 : Annual Reports ( 6 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201324/03/2014
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201605/04/2017
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201521/03/2016
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201427/03/2015
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201324/03/2014
BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED201205/09/2013
Key Financial Ratio ( 0 record(s) found)
NameYearAs OfDetails
Data not found

Last updated on 31 May 2023