สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:54

GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Finanacial Statements ( 125 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompany & ConsolidatedYear29/12/2013
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompany & ConsolidatedQ328/09/2013
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2004ReviewedCompany & ConsolidatedQ130/09/2004
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2002ReviewedCompany & ConsolidatedQ230/06/2002
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2002ReviewedCompany & ConsolidatedQ131/03/2002
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2000AuditedCompanyYear31/12/2000
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2000AuditedCompany & ConsolidatedYear31/12/2000
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedConsolidatedQ330/09/2019
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ330/09/2019
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ230/06/2019
Management's Discussion and Analysis ( 22 record(s) found)
DateTimeHeadingLink
01/11/201920:14Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019
06/08/201917:25Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2019
07/05/201918:30Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2019
25/02/201920:50Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2018
30/01/201921:11Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2018
13/11/201818:20Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2018
30/10/201813:05Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2018
07/08/201818:01Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2018
31/07/201807:25Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2018 (revised)
26/07/201822:10Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2018
Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 12 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201829/03/2019
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201730/03/2018
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201630/03/2017
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201530/03/2016
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201431/03/2015
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201331/03/2014
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201205/04/2013
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201128/03/2012
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)201030/03/2011
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)200929/03/2010
Form 56-2 : Annual Reports ( 9 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED200821/04/2009
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED200721/04/2008
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201801/04/2019
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201730/03/2018
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201630/03/2017
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201529/04/2016
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201408/04/2015
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201311/04/2014
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201226/04/2013
Key Financial Ratio ( 0 record(s) found)
NameYearAs OfDetails
Data not found

Last updated on 17 February 2020