สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 05 June 2023 13:07

GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Finanacial Statements ( 128 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2021AuditedConsolidatedYear31/12/2021
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompany & ConsolidatedQ230/06/2021
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2019AuditedCompany & ConsolidatedYear31/12/2019
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompany & ConsolidatedYear29/12/2013
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompany & ConsolidatedQ328/09/2013
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2004ReviewedCompany & ConsolidatedQ130/09/2004
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2002ReviewedCompany & ConsolidatedQ230/06/2002
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2002ReviewedCompany & ConsolidatedQ131/03/2002
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2000AuditedCompanyYear31/12/2000
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED2000AuditedCompany & ConsolidatedYear31/12/2000
Management's Discussion and Analysis ( 0 record(s) found)
DateTimeHeadingLink
Data not found
Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 12 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201829/03/2019
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201730/03/2018
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201630/03/2017
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201530/03/2016
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201431/03/2015
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201331/03/2014
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201205/04/2013
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201128/03/2012
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201030/03/2011
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED200929/03/2010
Form 56-2 : Annual Reports ( 9 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED200821/04/2009
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED200721/04/2008
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201801/04/2019
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201730/03/2018
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201630/03/2017
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201529/04/2016
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201408/04/2015
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201311/04/2014
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201226/04/2013
Key Financial Ratio ( 2 record(s) found)
NameYearAs OfDetails
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED202131/12/2021
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED201931/12/2019

Last updated on 04 June 2023