สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 22 April 2024 19:23

Financial Statement (Full version)

Finanacial Statements ( 22 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2024ReviewedCompanyQ131/12/2023   
2024ReviewedConsolidatedQ131/12/2023   
2023 CompanyYear30/09/2023   
2023 ConsolidatedYear30/09/2023   
2023ReviewedCompanyQ330/06/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ330/06/2023   
2023ReviewedCompanyQ231/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ231/03/2023   
2023ReviewedCompanyQ131/12/2022   
2023ReviewedConsolidatedQ131/12/2022   
2022 CompanyYear30/09/2022   
2022 ConsolidatedYear30/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ231/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ231/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/12/2021   
2022ReviewedConsolidatedQ131/12/2021   
2021 CompanyYear30/09/2021   
2021 ConsolidatedYear30/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/06/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2021ReviewedConsolidatedQ330/06/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  

Last updated on 21 April 2024