สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 22 April 2024 20:06

Financial Statement (Full version)

Finanacial Statements ( 22 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2024ReviewedConsolidatedQ231/12/2023   
2024ReviewedCompanyQ231/12/2023   
2024ReviewedConsolidatedQ130/09/2023   
2024ReviewedCompanyQ130/09/2023   
2023 ConsolidatedYear30/06/2023   
2023 CompanyYear30/06/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ331/03/2023   
2023ReviewedCompanyQ331/03/2023   
2023ReviewedConsolidatedQ231/12/2022   
2023ReviewedCompanyQ231/12/2022   
2023ReviewedConsolidatedQ130/09/2022   
2023ReviewedCompanyQ130/09/2022   
2022 ConsolidatedYear30/06/2022   
2022 CompanyYear30/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ331/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ331/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ231/12/2021   
2022ReviewedCompanyQ231/12/2021   
2022ReviewedConsolidatedQ130/09/2021   
2022ReviewedCompanyQ130/09/2021   
2021 ConsolidatedYear30/06/2021Unqualified opinion  
2021 CompanyYear30/06/2021Unqualified opinion  

Last updated on 21 April 2024