สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 22 April 2024 18:53

Financial Statement (Full version)

Finanacial Statements ( 22 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023  Year31/12/2023   
2023 CompanyYear31/12/2023   
2023Reviewed Q330/09/2023   
2023ReviewedCompanyQ330/09/2023   
2023Reviewed Q230/06/2023   
2023ReviewedCompanyQ230/06/2023   
2023Reviewed Q131/03/2023   
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2022  Year31/12/2022   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022Reviewed Q330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022Reviewed Q230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022Reviewed Q131/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2021  Year31/12/2021   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021Reviewed Q330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021Reviewed Q230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  

Last updated on 21 April 2024