สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 07 July 2022 23:11

Form 56-1 : Annual Registration Statements

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 12 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED202128/03/2022
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201927/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201829/03/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201727/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201630/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201525/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201401/04/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201331/03/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201228/03/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201031/03/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED200929/03/2010

Last updated on 06 July 2022