สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 07 July 2022 23:29

Form 56-2 : Annual Reports

Form 56-2 : Annual Reports ( 13 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED202128/03/2022
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED200321/04/2004
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED200211/04/2003
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED202026/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201924/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201826/04/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201727/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201631/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201529/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201408/04/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201331/03/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201212/04/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED201102/05/2012

Last updated on 06 July 2022