สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 07 July 2022 22:57

Company Profile AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
AMATA VN PCL is a holding company which holds 89.99% shares in Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (ACBH) as a core company. ACBH develops and operates industrial estate and other related businesses in Amata City Bien Hoa Industrial Estate in Vietnam. ACBH has revenue from 1) Industrial, Commercial and Residential Land Lease 2) Ready Built Factories and Office Rental Services 3) Infrastructure Services
Top 10 Major Shareholders(@22 Apr 2022)Share%
1.บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)342,543,56036.64
2. AMATA ASIA LIMITED338,536,22036.21
3.นาย VITOON KROMADIT48,170,6005.15
4.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,811,7002.55
5.นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร21,551,6002.30
6.บริษัท Thai NVDR Company Limited11,628,0571.24
7.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/257,881,9000.84
8.MR. Harald Link7,686,0000.82
9.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,686,0000.82
10.บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,686,0000.82
ManagementPosition
1.Mr. APICHART CHINWANNOCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Dr. HUYNH NGOC PHIENVICE CHAIRMAN
3.Mrs. SOMHATAI PANICHEWACHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.Mr. AUKKARES CHOOCHOUYDIRECTOR
5.Mrs. ORANUCH APISAKSIRIKULINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
6.Mr. KITTI TANGJITRMANEESAKDAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mr. WARAPATR TODHANAKASEMINDEPENDENT DIRECTOR
8.Mr. CHATCHAI PAYUHANAVEECHAIINDEPENDENT DIRECTOR
9.Miss NATTAMON LIMTHANACHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address2126 New Petchaburi road, Bangkrapi, Huay Kwang Bangkok10310
Phone0-2792-0000
Fax0-2318-1096
URLhttp://www.amatavn.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสมหะทัย  พานิชชีวะ  
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations148.44117.411,557.98496.03531.26
Other Income654.459.38177.086.809.97
Total Revenues802.88126.891,739.90534.36589.68
Costs85.1652.621,018.66224.14248.64
Selling And Administrative Expenses55.3029.94155.78120.15155.08
Total Cost And Expenses140.4782.571,185.11375.25415.62
EBITDA679.68120.601,087.46224.67230.22
Depre. & Amor.17.2719.9082.7881.3677.76
EBIT662.42100.701,004.68143.31152.47
Net Profit : Owners Of The Parent474.5849.23686.09-30.081.56
EPS (B.)0.510.060.73-0.030.00
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow-185.31157.571,020.04168.41-48.30
Investing Cash Flow743.10-222.43-1,454.82-304.71-897.26
Financing Cash Flow-202.58101.22639.70-272.72865.55
Net Cash Flow355.2136.37204.92-409.02-80.02
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents1,388.46175.74446.12103.88498.07
A/R Net649.34161.78880.91123.21142.61
Inventories1,050.47443.251,005.82423.17407.32
Current Assets3,398.06840.843,246.86710.871,901.69
PP&E Net421.35122.62124.20313.42119.07
Non-Current Assets8,713.497,708.608,600.077,109.685,636.84
Total Assets12,111.558,549.4411,846.937,820.557,538.54
OD140.30-140.00-316.37
A/P Net591.48107.66629.9489.30103.62
Current portion of LT1,162.09995.141,194.58916.95441.63
Current Liabilities3,132.711,336.323,240.951,045.09912.71
Non-Current Liabilities3,487.474,131.973,565.433,909.033,736.16
Total Liabilities6,620.185,468.286,806.384,954.124,648.87
Authorized Capital467.50467.50467.50467.50467.50
Paid-Up Capital467.50467.50467.50467.50467.50
Premium (Discount) on Share Capital1,117.731,117.731,117.731,117.731,117.73
Retained Earnings (Deficit)1,757.44646.001,282.86596.771,524.04
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity1,364.23511.081,404.00347.71-561.92
 - Surplus (Deficits)1,404.05850.421,404.0550.06-
Shareholders' Equity4,706.902,742.314,272.092,529.712,547.36
Minority Interest784.47338.85768.46336.71342.31
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
06 Jul 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)935.00 935.00 935.00 
Market Cap (MB.)7,012.50 6,778.75 5,142.50 
Price (B./share)7.50 7.25 5.50 
BVPS (B./Share)5.03 4.09 2.94 
P/BV (X)1.49 1.77 1.87 
P/E (X)6.31 86.35 67.63 
Turnover Ratio (%)1.40 7.52 3.05 
Value Trade/Day (MB.)0.80 2.05 0.58 
Beta0.81 0.68 0.49 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)3.45 31.82 15.06 
Dividend Yield (%)0.67 N/A 0.91 
Payout Ratio0.04 0.61 
Dividend PolicyNot less than 40% of net profits after tax and legal reserves of unconsolidated financial statement (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 06 July 2022