สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 01 April 2020 03:27

Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2)

Please enter search criteria
Issuer
Name of Acquisition/Disposition
Search by Date
Duration
To
 
Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2) ( 7 record(s) found)
Name of SecuritiesName of Acquisition/DispositionTypesTypes of Securities% Held Before Acquisition/
Disposition
% Held Acquisition/
Disposition
% Held After Acquisition/
Disposition
Transaction Date% Group of Held Before Acquisition/
Disposition2
% Group of Held Acquisition/
Disposition2
% Group of Held After Acquisition/
Disposition2
Remark3File
TMBSCOTIA NETHERLANDS HOLDINGS B.V.ได้มาหุ้น05.945.9403/12/256205.945.94 
TMBบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ได้มาหุ้น020.120.103/12/2562020.120.1 
TMBบริษัท ไอเอ็นจี แบงก์ เอ็น.วี. จำกัดได้มาหุ้น19.26712.222621.489703/12/256219.26712.222621.4897 
TMBกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งจำหน่ายหลักทรัพย์แปลงสภาพ19.3819.38028/11/256219.3819.380ผู้รายงานแจ้งยกเลิก
TMBกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งได้มาหุ้น0.513312.931613.44528/11/25620.513312.931613.445 
TMBกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ0.5818.819.3818/10/25620.5818.819.38 
TMBING Bank N.V.ได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ017.31917.31902/10/2562017.31917.319 
Last updated on 31 March 2020