สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 01 April 2020 02:32

Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2)

Please enter search criteria
Issuer
Name of Acquisition/Disposition
Search by Date
Duration
To
 
Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2) ( 4 record(s) found)
Name of SecuritiesName of Acquisition/DispositionTypesTypes of Securities% Held Before Acquisition/
Disposition
% Held Acquisition/
Disposition
% Held After Acquisition/
Disposition
Transaction Date% Group of Held Before Acquisition/
Disposition2
% Group of Held Acquisition/
Disposition2
% Group of Held After Acquisition/
Disposition2
Remark3File
BAFSบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จำหน่ายหุ้น7.06-7.06002/07/25617.06-7.060 
BAFSบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ได้มาหุ้น07.067.0602/07/256107.067.06 
BAFSบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้มาหุ้น0.039.479.531/05/25610.039.479.5 
BAFSบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดจำหน่ายหุ้น8.03-8.03031/05/25618.03-8.030 
Last updated on 31 March 2020