สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 24 January 2020 11:33

Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2)

Please enter search criteria
Issuer
Name of Acquisition/Disposition
Search by Date
Duration
To
 
Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2) ( 7 record(s) found)
Name of SecuritiesName of Acquisition/DispositionTypesTypes of Securities% Held Before Acquisition/
Disposition
% Held Acquisition/
Disposition
% Held After Acquisition/
Disposition
Transaction Date% Group of Held Before Acquisition/
Disposition2
% Group of Held Acquisition/
Disposition2
% Group of Held After Acquisition/
Disposition2
Remark3File
VGIนาย วันชัย พันธุ์วิเชียรได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ4.990.265.2526/06/25624.99.265.25 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายหุ้น27.91-6.7221.1919/06/256273.48-6.7266.76 
VGIนาย วันชัย พันธุ์วิเชียรได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ4.960.04510/06/25624.96.045 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ได้มาหุ้น18.210.4818.6919/06/256169.62.4870.1 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายหุ้น22.92-6.4416.4831/05/256173.15-6.4466.7 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ5.492.738.2230/05/25618.042.7310.76 
VGIธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้มาหุ้น3.373.336.719/02/25613.373.336.7 
Last updated on 23 January 2020