สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 01 April 2020 02:22

Financial Statement (Full version)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2019AuditedConsolidatedYear31/12/2019   
2019AuditedCompanyYear31/12/2019   
2019ReviewedCompanyQ330/09/2019  
2019ReviewedConsolidatedQ330/09/2019  
2019AuditedConsolidatedQ230/06/2019   
2019AuditedCompanyQ230/06/2019   
2019ReviewedCompanyQ131/03/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedConsolidatedQ131/03/2019Unqualified opinion 
2018AuditedConsolidatedYear31/12/2018Unqualified opinion 
2018AuditedCompanyYear31/12/2018Unqualified opinion 
2018ReviewedCompanyQ330/09/2018Unqualified opinion 
2018ReviewedConsolidatedQ330/09/2018Unqualified opinion 
2018AuditedConsolidatedQ230/06/2018   
2018AuditedCompanyQ230/06/2018   
2018ReviewedCompanyQ131/03/2018Unqualified opinion 
2018ReviewedConsolidatedQ131/03/2018Unqualified opinion 
2017AuditedConsolidatedYear31/12/2017Unqualified opinion 
2017AuditedCompanyYear31/12/2017Unqualified opinion 
2017ReviewedCompanyQ330/09/2017Unqualified opinion 
2017ReviewedConsolidatedQ330/09/2017Unqualified opinion 
2017AuditedConsolidatedQ230/06/2017   
2017AuditedCompanyQ230/06/2017   
2017ReviewedCompanyQ131/03/2017Unqualified opinion 
2017ReviewedConsolidatedQ131/03/2017Unqualified opinion 

Last updated on 31 March 2020