สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 June 2024 17:53

Financial Statement (Full version)
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2024 CompanyYear31/03/2024   
2024  Year31/03/2024   
2024ReviewedCompanyQ331/12/2023   
2024Reviewed Q331/12/2023   
2024ReviewedCompanyQ230/09/2023   
2024Reviewed Q230/09/2023   
2024ReviewedCompanyQ130/06/2023   
2024Reviewed Q130/06/2023   
2023 CompanyYear31/03/2023   
2023  Year31/03/2023   
2023ReviewedCompanyQ331/12/2022   
2023Reviewed Q331/12/2022   
2023ReviewedCompanyQ230/09/2022   
2023Reviewed Q230/09/2022   
2023ReviewedCompanyQ130/06/2022   
2023Reviewed Q130/06/2022   
2022 CompanyYear31/03/2022   
2022  Year31/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ331/12/2021   
2022Reviewed Q331/12/2021   
2022ReviewedCompanyQ230/09/2021   
2022Reviewed Q230/09/2021   
2022ReviewedCompanyQ130/06/2021   
2022Reviewed Q130/06/2021   

Last updated on 22 June 2024