สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 June 2024 19:03

Financial Statement (Full version)
STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 14 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  

Last updated on 22 June 2024