สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 25 มีนาคม 2566 00:15

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : SE-ED

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 161 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565 เดี่ยวงบปี31/12/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565 รวมงบปี31/12/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2564 เดี่ยวงบปี31/12/2564
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2564 รวมงบปี31/12/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (จำนวนรายการที่พบ 13 รายการ)
วันที่เวลาหัวข้อข่าวรายละเอียด
10/03/256612:59คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (แก้ไข)
24/02/256619:11คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
11/11/256519:10คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11/08/256518:35คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
13/05/256518:02คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
25/02/256518:59คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
12/11/256418:44คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/08/256419:51คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
14/05/256419:51คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
25/02/256421:28คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
งบการเงินที่สำนักงานแจ้งให้แก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
ชื่อรายละเอียดรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256415/06/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256331/03/2564
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256225/03/2563
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256104/04/2562
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256028/03/2561
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255928/03/2560
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255828/03/2559
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255731/03/2558
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255631/03/2557
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255527/03/2556
56-2 : รายงานประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256415/06/2565
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256319/04/2564
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256230/06/2563
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256125/04/2562
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256023/04/2561
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255928/04/2560
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255812/04/2559
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255727/04/2558
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255629/05/2557
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255514/05/2556

ปรับปรุงล่าสุด 24 มีนาคม 2566