สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 14:45

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) : BEC

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 202 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564 เดี่ยวงบปี31/12/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564 รวมงบปี31/12/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (จำนวนรายการที่พบ 14 รายการ)
วันที่เวลาหัวข้อข่าวรายละเอียด
13/05/256517:22คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
18/02/256518:26คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
12/11/256417:38คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
16/08/256419:38(แก้ไข)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/256418:09คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
14/05/256417:44คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
03/03/256418:34(แก้ไข) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01/03/256420:24คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
13/11/256318:47คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
14/08/256317:33คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
งบการเงินที่สำนักงานแจ้งให้แก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
ชื่อรายละเอียดรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256431/03/2565
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256331/03/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256201/07/2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256110/04/2562
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256030/03/2561
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255930/03/2560
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255830/03/2559
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255705/10/2558
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255628/03/2557
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255527/03/2556
56-2 : รายงานประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256431/03/2565
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256302/04/2564
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256216/04/2563
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256105/04/2562
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)256030/03/2561
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255904/04/2560
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255805/04/2559
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255716/04/2558
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255618/04/2557
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)255505/04/2556

ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤษภาคม 2565