สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 17 กันยายน 2564 19:46

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) : BEAUTY

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 37 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2563 เดี่ยวงบปี31/12/2563
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2563
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2563
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2562 เดี่ยวงบปี31/12/2562
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2562
รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
ชื่อประจำปีสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
วันที่เวลาหัวข้อข่าวรายละเอียด
13/08/256407:56คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
17/05/256407:35คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
25/02/256407:56คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
13/11/256307:56คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
14/08/256307:25คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
15/05/256307:46คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
26/02/256308:02คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
13/11/256206:52คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14/08/256208:14คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14/05/256208:26คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
งบการเงินที่สำนักงานแจ้งให้แก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
ชื่อรายละเอียดรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2564