สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 กันยายน 2562 17:29

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) : TNS

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)256027/02/2561
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)255907/03/2560
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)255815/03/2559
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)255724/03/2558
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)255627/03/2557
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)255526/03/2556

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562