สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 มีนาคม 2566 11:34

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) : POST

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 27 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)256524/03/2566
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)256431/03/2565
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)256324/03/2564
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)256231/03/2563
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)256129/03/2562
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)256027/03/2561
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)255913/09/2560
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)255831/03/2559
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)255731/03/2558
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)255631/03/2557

ปรับปรุงล่าสุด 26 มีนาคม 2566