สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 กันยายน 2562 17:32

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : FSS

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)256126/03/2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)256022/03/2561
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255928/03/2560
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255824/03/2559
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255731/03/2558
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255631/03/2557
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255528/03/2556
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255430/03/2555
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255331/03/2554
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)255211/05/2553

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562