สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 กันยายน 2562 18:40

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : KGI

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)256108/03/2562
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)256009/03/2561
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255906/03/2560
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255818/03/2559
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255719/03/2558
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255617/03/2557
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255525/03/2556
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255422/03/2555
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255318/03/2554
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)255218/03/2553

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562