สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 กันยายน 2562 17:46

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : BLS

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)256025/04/2561
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255921/04/2560
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255822/04/2559
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255707/04/2558
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255621/04/2557
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)256124/04/2562
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255529/03/2556
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255430/03/2555
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255330/03/2554
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)255230/03/2553

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562