สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 19:34

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) : 2S

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 10 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256101/04/2562
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256029/03/2561
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255931/03/2560
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255825/03/2559
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255731/03/2558
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255631/03/2557
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255529/03/2556
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255402/04/2555
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255331/03/2554
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255230/03/2553

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563