สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 22 เมษายน 2567 19:33

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) : 2S

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256625/03/2567
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256517/04/2566
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256431/03/2565
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256330/03/2564
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256231/03/2563
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256101/04/2562
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)256029/03/2561
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255931/03/2560
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255825/03/2559
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)255731/03/2558

ปรับปรุงล่าสุด 21 เมษายน 2567