สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 22 เมษายน 2567 18:45

งบการเงินฉบับเต็ม

งบการเงินฉบับเต็ม (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)
ปีประเภทงบงบการเงินเดี่ยว/รวมงวดสิ้นสุดวันที่ความเห็นผู้สอบงบการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
การสั่งให้แก้ไข
งบการเงิน
2566 รวมงบปี31/12/2566   
2566 เดี่ยวงบปี31/12/2566   
2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2566   
2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2566   
2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2566   
2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2566   
2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2566   
2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2566   
2565 รวมงบปี31/12/2565   
2565 เดี่ยวงบปี31/12/2565   
2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2565   
2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2565   
2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2565   
2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2565   
2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2565   
2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2565   
2564 รวมงบปี31/12/2564   
2564 เดี่ยวงบปี31/12/2564   
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2564   
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2564   
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2564ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น  
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2564ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น  

ปรับปรุงล่าสุด 21 เมษายน 2567